13. NIETOPERZE

W okolicach Starego Miasta i Parku Podzamcze stwierdzono obecność wielu gatunków nietoperzy: borowca wielkiego, karlika większego, karlika malutkiego, mroczka późnego oraz nocka Brandta, nocka wąsatka. Rozpoznawanie gatunków nietoperzy oparte było głównie na analizie sonogramów wydawanych przez nie głosów. Wszystkie gatunki nietoperzy wymagają ochrony czynnej i podlegają ochronie ścisłej.

fot. Maciej Łochyński
fot. Maciej Łochyński

Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)

Długość jego ciała dochodzi do 5 cm, masa ciała 3-7 g.. Ciało pokryte jest sierścią w kolorze brunatnym, jaśniejszym od spodu. Uszy krótkie, trójkątne, lekko zaokrąglone. W Polsce występuje pospolicie na terenie całego kraju, z wyjątkiem wysokich partii gór. Zasiedla tereny przekształcone przez człowieka, występuje we wsiach, miastach, zajmując kryjówki położone głównie w szczelinach dachów, murów budynków mieszkalnych, strychy. Najchętniej zajmują budynki otoczone drzewami w pobliżu wód. Odżywia się owadami, głównie muchówkami. Łowy rozpoczyna wcześnie (kilkanaście minut po zachodzie słońca), lata nisko, dość wolnym zwinnym lotem. Poluje do świtu. Karliki zimują w dużych skupiskach, najczęściej w budynkach. 

fot. Maurycy Ignaczak

Karlik Większy (Pipistrellus nathusii)

Jest podobny do karlika malutkiego, lecz nieco większych rozmiarów z proporcjonalnie dłuższym pyszczkiem. W Polsce występuje na terenie całego kraju, lecz największa liczebność odnotowana jest na pojezierzach. Żyje w lasach obfitujących w wody powierzchniowe, gdzie poluje nad wodami na muchówki, które stanowią podstawę jego wyżywienia. Na kryjówki wybiera dziuple drzew, l skrzynki lęgowe dla ptaków, obecnie coraz częściej zasiedla szczeliny budynków. Chętnie korzysta ze skrzynek lęgowych dla nietoperzy.

fot. Maurycy Ignaczak

Mroczek Późny (Eptesicus serotinus)

Jest jednym z większych krajowych nietoperzy (dł. przedramienia 48-58 mm, masa ciała 18-25 g), pokrytym ciemno-brunatna sierścią, z czarną maską na pyszczku, z czarnymi, szerokimi, trójkątnymi uszami. Występuje równomiernie na terenie całego kraju. Związany jest głównie z osiedlami ludzkimi, gdzie latem na strychach zakłada duże kolonie, często również tam zimuje. Mroczek opuszcza zimowe kryjówki najpóźniej ze wszystkich krajowych nietoperzy. Na łowy wyrusza o zmierzchu (5-20 minut po zachodzie słońca). Poluje do świtu na skrajach lasów, zadrzewień, w parkach, ogrodach, alejach drzew. Jego  główną zdobyczą są duże chrząszcze oraz ćmy.