2. RYBY JEZIORA DŁUGIEGO

W Jeziorze Długim pływa wiele gatunków ryb. Wśród nich są zarówno drapieżniki jak: szczupak, boleń, okoń, a także ich ofiary, czyli roślinożercy m.in. płoć.

fot. Mirosław Kruczek
fot. Mirosław Kruczek

Szczupak (Esox lucius)

Ryba o wydłużonym, torpedowatym, nieco spłaszczonym ciele, które pokryte jest licznymi, drobnymi łuskami. Grzbiet i boki ciała mają barwę oliwkową z jasnymi plamami, dzięki czemu potrafi doskonale ukryć się pośród roślinności wodnej. Duży otwór gębowy zaopatrzony jest w około 700 zakrzywionych do tyłu, ostrych zębów. Jest drapieżnikiem, poluje na inne ryby. Zdarza się, że zjada także osobniki swojego gatunku (kanibalizm). Szczupak to jedna z największych rodzimych ryb słodkowodnych. Długość jego ciała dochodzi do 150 cm.

fot. Mirosław Kruczek
fot. Mirosław Kruczek

Okoń (Perca fluviatilis)

Jedna z najpiękniej ubarwionych ryb występujących w wodach słodkich. Ma wydłużone, bocznie spłaszczone ciało z charakterystycznym garbem u wyrośniętych osobników. Na bokach, które są zabarwione na zielono lub żółtozielono widoczne są ciemniejsze pręgi, które służą do maskowania się i ułatwiają polowanie na inne ryby. Otwór gębowy zaopatrzony jest w liczne ostre zęby. Płetwa grzbietowa jest zakończona ostrymi, sztywnymi promieniami. Płetwy brzuszne, piersiowe i ogonowa są zabarwione na czerwono. Okonie polują w stadzie, najczęściej na ławicę narybku.

fot. Mirosław Kruczek
fot. Mirosław Kruczek

Boleń (Sleuciscus aspius)

Jedyna polska ryba karpiowata, która jest drapieżnikiem. Ma wydłużone, bocznie spłaszczone ciało o długości maksymalnie 120 cm. Żuchwa jest nieco dłuższa od szczęki i ma charakterystyczny wyrostek, który pasuje do wcięcia w górnej szczęce. Płetwa grzbietowa jest krótka i wysoka. Płetwa ogonowa jest mocno wcięta, co świadczy o tym, że boleń jest świetnym pływakiem. Podczas polowania wyskakuje ponad powierzchnię wody i opada z pluskiem na swoją ofiarę, ogłuszając ją. Boleń zasiedla głównie rzeki, lecz spotykany jest również w wodach stojących (zbiornikach zaporowych, dużych jeziorach). Gatunek wymieniony w Załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej.