Ścieżka edukacyjna „Ekospacer przedszkolaka” łączy Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 w Olsztynie. Na trasie ekospaceru rozmieszczonych zostało13 tablic edukacyjnych, które są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mają na celu edukację dzieci, młodzieży a także osób dorosłych oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Na terenie przedszkoli oraz na trasie ścieżki rozmieszczone będą budki lęgowe dla nietoperzy, w celu wspomagania działań związanych z ochroną czynną.

Długość trasy to około 2,6 km. Początkowo trasa biegnie wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Długiego. Po przekroczeniu mostu oddala się w stronę Rezerwatu Mszar, który zlokalizowany jest w Lesie Miejskim, gdzie zaprojektowano punkt obserwacyjny. Następnie wraca na wschodni brzeg jeziora i ciągnie się aż do ul. Artyleryjskiej, którą przecina i kieruje się w stronę Parku Podzamcze. Punktem końcowym jest Przedszkole Miejskie nr 4.

Na tablicach edukacyjnych umieszczono gatunki, które uczestnicy spaceru będą mogli zaobserwować pokonując trasę, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową oraz wymagających ochrony czynnej.